Product informatie

Wat is Latex
Latex is een ingrediënt om het eindproduct rubber te maken.
Latex zegt nog niks en kan zowel natuurlijk als synthetisch, aardolie gerelateerd zijn.
De natuurlijke variant noemen we ook wel Natuurlatex.
Overal ter wereld komen bomen voor die, als ze worden beschadigd een vloeistof afscheiden die door stolling verhindert dat schimmels of bacteriën binnendringen.
Enkel het sap van de hevea brasiliensis (rubberboom) is het meest elastisch en geschikt voor de productie van rubber producten.
Deze boom werd in 1736 ontdekt in het Braziliaanse amazonegebied door de Franse ontdekkingsreiziger Charles Marie de la Condamine (1701- 1775) die het gestolde sap meebracht als curiositeit.
In 1839 ontdekte men dat rubber en zwavel bij verhitting, vulkanisatie, een rubber oplevert dat sterk en stevig blijft bij temperaturen van 0 tot 100° C.
Een Engelse apotheker ontdekte dat er potlood kon mee worden uitgegomd.
Van het Engelse “to rub”, wrijven, ontleent het eindproduct zijn naam rubber.
Dit nieuwe product rubber heeft vooral elastische eigenschappen en voegde veel toe aan de industriële revolutie.
Sindsdien werd het product gebruikt als stootrubber, dichtringen, banden van fietsen en auto’s, kauwgom en verf.
Kortom alles wat extreem rekbaar en betrouwbaar moet zijn.
Vooral de Engelsen stuurden jonge plantjes naar hun Aziatische tropische kolonies zoals Sri Lanka, Singapore of Maleisië.
De Portugezen legden vooral in centraal Afrika plantages aan.
Zoals hars uit een den vloeit, zo komt uit de hevea brasiliensis of rubberboom het melksap natuurlatex.
Om het melksap te winnen brengt men een insnijding aan in het buitencambium van de boom.
Hierdoor worden de latexvaten doorgesneden en vloeit het sap naar buiten.
Onder de insnede is een potje bevestigd waarin het uitlopende melksap wordt opgevangen. De prijs voor rubber en vooral hevea melksap is zeer hoog.
Naast de stijgende wereldprijs door de groeiende vraag, bestaat de prijs uit het uurloon op de plantages.
Een kleine 40 uur werk op de plantage is nodig om voldoende heveamelk te verzamelen om bijvoorbeeld één matras te produceren.
Daarnaast bestaat de latexprijs een groot deel uit het groeiproces van de boom en het onderhoud van de plantage.
Om één matras te produceren zou één boom tot wel 18 maanden sap moeten produceren.

Mahoton 100% natuurrubber matrassen en kussens
Mahoton slaapsystemen heeft de beschikking over deze zeer hoogwaardige Europees
geproduceerde kwaliteit natuurrubber.
De collectie matrassen en hoofdkussens bestaan uit minimaal 85% heveamelk van de hevea brasiliensis en ca. 15% natuurlijke, corrigerende en vulkaniserende additieven.
Deze worden samengebracht tot het eindproduct rubber.
Door alle puur natuurlijke ingrediënten mogen we nu spreken over een unieke 100% natuurrubber.
Om dit natuurrubber te maken is een goede logistiek noodzakelijk van vers hevea melksap en een innoverende technische knowhow.
Verse heveamelk wordt op basis van een ISO 2004 certificaat gecentrifugeerd aangeleverd. Op basis van een ingewikkeld computergestuurd programma wordt de heveamelk gemengd met lucht en de natuurlijke, corrigerende en vulkaniserende additieven.
Dit mengsel wordt in aluminium vormen gespoten, waarbij de pinnen, die tevens de zones
creëren, de warmte van 96° C binnen in de massa brengen.
Na ongeveer 90 minuten stomen wordt de gevulkaniseerde matras of kussen kern uit de vorm verwijderd en nagewassen zodat alle zeepresten en alle geurtjes verdwenen zijn.