Privacy statement

Datum van ingang: 25 mei 2018

Onze online privacyverklaring is ontworpen om u te informeren over onze verzameling en gebruik van persoonlijke gegevens op deze website. Het kan voorkomen dat onze privacyverklaring moet worden bijgewerkt. De laatste versie van de privacyverklaring is altijd beschikbaar op onze website.
 

Wie beheert uw persoonsgegevens?

Mahoton slaapsystemen BV is de beheerder van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en is verantwoordelijk voor de bescherming van deze gegevens.

Mahoton slaapsystemen BV
Koperstraat 8
8211 AK  Lelystad NL
KvK: Lelystad 39078929 

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

Bezoekers die een bericht sturen via ons contactformulier, verzamelen en verwerken wij naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van het bericht, om de betreffende vraag of klacht te behandelen. Van Onze geselecteerde dealers verzamelen wij administratieve gegevens zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, en soortgelijke informatie. Deze verwerking is noodzakelijk om met u als particulier te corresponderen of om u als geselecteerde dealer de gevraagde producten te kunnen leveren.
Enkel bedrijfsgegevens van onze geselecteerde dealers kunnen wij gebruiken om nieuwsbrieven te sturen via de mail. Indien u deze niet meer wenst te ontvangen kunt u dit kenbaar maken door een mail te sturen naar: administratie@mahoton.com 

Met wie delen wij de persoonsgegevens?

  • Wij delen de persoonlijke gegevens die u ons heeft verstrekt met derden om transacties te vergemakkelijken en te autoriseren. Daarbij kan gedacht worden aan verzend of betalingsdienstaanbieders .
  • Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekendmaken aan verwerkers die ons helpen met onze website en die onder contractuele vertrouwelijkheidsvereisten vallen en die zich houden aan de regels van de verordening.
  • Van tijd tot tijd kunnen wij de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens vrijgeven om te voldoen aan wettelijke of reglementaire verplichtingen.

Welke veiligheidsmaatregelen passen wij toe?

Wij gebruiken passende technische en organisatorische maatregelen, inclusief geavanceerde technologie, om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
 

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage, aanpassen en verwijderen van uw persoonsgegevens. Daarnaast heeft u het recht op dataportabiliteit. Dat betekent dat u uw gegevens gemakkelijk moeten kunnen krijgen om zo door te kunnen geven aan een andere organisatie.

Om uw persoonsgegevens in te zien, te verwijderen of te corrigeren, of om het recht op dataportabiliteit uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar kunnen administratie@mahoton.com vanaf het e-mail adres waarvan u deze informatie wilt weten of laat ons weten om welk e-mail adres het gaat. Wij zullen uw verzoek binnen 4 weken behandelen.
 

Welke cookies gebruiken wij?

Om het gebruik van onze website voor u extra interessant te maken en om bepaalde functies te kunnen gebruiken, kunnen wij op meerdere pagina’s van onze site gebruik maken van zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes, die op uw computer worden opgeslagen. Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na beëindiging van de browsersessie, dus nadat uw browser is gesloten, weer gewist (zogenaamde session-cookies). Andere cookies blijven opgeslagen op uw computer en bieden ons en onze partnerbedrijven de mogelijkheid om uw browser bij het volgende bezoek te herkennen (persistente cookies). U kunt uw browser zo instellen dat u over het gebruik van cookies geïnformeerd wordt en dat u in elk geval afzonderlijk kunt besluiten deze te accepteren of het gebruik van cookies in dat geval of in het algemeen te weigeren. Indien u geen cookies accepteert, kan daardoor de functionaliteit van onze website worden beperkt.
 

Hoelang bewaren we uw persoonlijke gegevens

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang als deze nodig zijn om de activiteiten uit te voeren waarvoor wij de persoonlijke gegevens hebben verzameld. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 

Wat kunt u doen als u een klacht heeft

Indien u van mening bent dat Mahoton slaapsystemen BV uw persoonsgegevens niet correct verwerkt, stuur dan een e-mail naar administratie@mahoton.com