Copyright statement

Mahoton Slaapsystemen BV is auteursrechthebbende op alle teksten, gebruikt in haar website, voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de website wordt getoond. Zij is exclusief rechthebbende op de afgebeelde woord- en beeldmerken.

Het is niet toegestaan om materiaal te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mahoton Slaapsystemen BV.

Het gebruik van hyperlinks naar (pagina’s van) de website is toegestaan, mits te allen tijde duidelijk wordt gemaakt dat de website van Mahoton Slaapsystemen BV is.